FWG Venture

„Umožníme Vám nemožné.“

Pomůžeme Vám s rozvojem vašeho podnikatelského nápadu a záměru. Zafinancujeme Váš projekt, případně poskytneme odborníky z divize FWG Executive jako podporu vašeho StratUpového podnikání.

Naše vize:

Zainvestovat a podpořit kvalitní nápady a vize motivovaných a talentovaných lidí, podnikatelů, na startu jejich kariéry.
Podpořit Vás finančními prostředky potřebnými k rozvoji podnikání a pomoci Vám s nastavením firemní strategie, obchodní strategie, procesní excelence a dalších nutných předpokladů k úspěchu v podnikání.
Umíme věci rozhýbat a být s Vámi v přední linii. Pomoci Vám s eliminací slepých uliček a rizik. Máme silný smysl pro tah na branku, tedy ke směřování dynamiky firmy k nastaveným výsledkům.

Primárně se zaměřujeme na projekty s produktem nebo vlastním nápadem na produkt, a to napříč obory.

Investiční kritéria jsou hodnocena zejména s ohledem na kvalitu produktu a služby, kdy kvalitou je myšlena jeho přidaná hodnota nebo unikátnost.

Výše investice je do 5 milionů Kč v rámci jednoho projektu.

Postup Investice:

Řekněte nám o vašem nápadu

1. Řekněte nám o vašem nápadu, popřípadě zašlete představení ve formě executive summary nebo vyplňte formulář, ozveme se Vám zpět.

Na základě vzoru FWG vypracujete BP

2. Na základě vzoru FWG vypracujete komplexní business plán. Jsme s Vámi u toho a pomůžeme Vám.

Obhajoba business plánu

3. Debata nad business plánem s investiční radou FWG.

Uzavření investice

4. Uzavření dokumentace o investici (investiční smlouva).

Podpora Vašeho projektu

5. Podpora Vašeho projektu a společná práce…

„Umožníme Vám nemožné.“

V případě investování do již fungujících firem je standardní součástí investice FWG provedení finančního a právního due diligence.

Back to top